Covid-19 protocol

Werkwijze

Tijdens de intake haptotherapie word je je al snel bewust van je voorkeuren en wordt je hulpvraag verhelderd. In de intake-fase formuleren we het doel van de verdere begeleiding.

De sessies haptotherapie die daarop volgen, worden ingevuld met ervaringsoefeningen, een gevoelservaring of een gesprek. De begeleidingsvorm die we kiezen, hangt af van wat er op dat moment bij jou speelt. In de tussenliggende tijd ga je in je eigen leefwereld aan de slag met de ervaringen uit de sessies.

Haptotherapie Nijmegen - Annemie Schuts

Tarieven

Het intakegesprek duurt 60 min en kost 89,50 euro. Ook voor de individuele sessies haptotherapie (50 a 55 min) vraag ik 89,50 euro per keer. De nota ontvang je na afloop van de sessie per mail.

Voor de begeleiding van studenten hanteer ik een gereduceerd tarief van 80 euro.

*De tarieven worden in januari 2025 herzien en evt. aangepast.

Vergoedingen haptotherapie

Wellicht is je werkgever bereid de kosten (gedeeltelijk) te vergoeden. Je kan hierover zelf in gesprek gaan met je werkgever.

Ik sta geregistreerd als haptotherapeut bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de koepelorganisatie RBCZ. De sessies haptotherapie worden vaak (gedeeltelijk) vergoed vanuit je aanvullende pakket van de zorgverzekering. Je eigen risico wordt niet aangesproken.

Voor een overzicht van de verzekeraars en de vergoedingen voor haptotherapie, klik op onderstaande link:

NFG vergoedingenoverzicht haptotherapie 2024

Voor haptotherapie is geen verwijzing van de huisarts nodig. Je kunt je direct aanmelden via mijn contactformulier.

 

Mijn NFG lidmaatschapsnummer is 9452, mijn AGB code als zorgverlener is (90111658) en de AGB code van mijn praktijk is (90070483).

Praktijkvoorwaarden

Afzeggen afspraak

Indien je verhinderd bent, verzoek ik je minimaal 24 uur van te voren de afspraak telefonisch of per mail af te zeggen. Bij niet-tijdig afzeggen, wordt het consult in rekening gebracht.

Kwaliteit - De NFG

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg voorziet onder andere in een beroepscode, ethische code en klachtenreglement waaraan ik ben gehouden. In mijn praktijk "Haptotherapie Nijmegen - Annemie Schuts" werk ik volgens de gestelde gedragsregels, eisen en richtlijnen. Zelfbeschikking, integriteit, onpartijdigheid en respect zijn daarbij belangrijke kernbegrippen.

QualityinCare B.V. heeft vastgesteld dat het door Haptotherapie Nijmegen - Annemie Schuts gehanteerde kwaliteitssysteem (KMS) voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wtza, Wkkgz en de Wmo (zie certificaat).

Klacht?

Ik doe mijn uiterste best om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook sta ik altijd open voor feedback. Desondanks kan het zijn dat je een klacht hebt. Wanneer het ons niet lukt om deze samen op te lossen, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NFG of de klachtenprocedure volgen.

Privacyverklaring

Lees hier de privacyverklaring van "Haptotherapie Nijmegen - Annemie Schuts" conform de wet AVG.