Covid-19 protocol

Wat is Haptonomie?

Haptonomie is de leer van het gevoelsleven en gaat over relaties. Hoe ga je om met jezelf (IK), met de ander (JIJ), en met de relatie tot die ander (WIJ)? Stilstaan bij het voelen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend: in onze maatschappij wordt een groot beroep gedaan op ons denken. Het belang van voelen wordt vaak onderschat.

Waarom voelen belangrijk is:

  • IK: kunnen afstemmen op je gevoel is belangrijk voor je welbevinden. Het negeren van deze gevoelswereld is geen probleem, zo lang het tijdelijk is. Maar als je blijft leven vanuit je hoofd zonder verbinding met je gevoel, raak je uit balans. Je zelfgevoel, identiteit en richtinggeving worden onvast en er kunnen klachten ontstaan.

 

  • WIJ: voor de verbinding met de mensen om je heen, is goed contact met je voelen van belang. Door af te stemmen op je innerlijke kompas, leer je je eigen bewegingen volgen. Bijvoorbeeld wil je naar de ander toe of liever ervan weg. Stel je je open of sluit je je af? En door trouw te blijven hieraan, voel je je steviger en ben je authentieker in relaties. Op het werk, in intieme relaties en vriendschappen.
Haptotherapie Nijmegen - Annemie Schuts

Wat is Haptotherapie?

Haptotherapie is de begeleidingsvorm die ontstaan is vanuit de haptonomie. De begeleiding is persoonsgericht; jij als mens staat centraal. Er wordt gewerkt vanuit het idee dat alles in essentie aanwezig is. Je hoeft niets af te leren; er worden nieuwe mogelijkheden aangesproken. In de sessies haptotherapie ervaar je hoe je gewend bent het te doen en hoe het anders kan. De ervaringen die je opdoet in de begeleiding, neem je mee naar je eigen leefwereld. Daar ga je je vrijer en steviger voelen.

Haptotherapie helpt bij het ontplooien van je gevoelsvermogen. Je raakt meer afgestemd op je gevoel. Dit zorgt ervoor dat je antwoorden vindt op vragen als:

‘Waar voel ik me thuis, waar ligt mijn grens, waar zeg ik ja tegen en waar zeg ik nee tegen?’.

Als je dit innerlijk kompas eenmaal weet te vinden, helpt het je bij het maken van keuzes. Je kunt dan trouw blijven aan jezelf.

Voor uitgebreide informatie over haptotherapie zie ook Haptotherapie op de Kaart.

Hoe ziet het aanbod eruit?

Het aanbod van een haptotherapeut bestaat uit ervaringsoefeningen, bevestigende aanraking en gesprekken.

Ervaringsoefeningen brengen je in de beleving. Deze helpen je bewust te worden van je gedragspatronen. Kun je bijvoorbeeld voelen waar je grens ligt en weet je hoe je reageert als je een grens tegenkomt?

Aanraking maakt direct voelbaar hoe je reageert, als de ander nabij komt. In een gesprek kun je soms vastlopen in 'praten over'. De aanrakingen ontsluieren waardevolle informatie, waaraan je normaal voorbij kan gaan. Als therapeut begeleid ik je om de signalen van je lijf weer te (h)erkennen. Het aanbod vindt altijd plaats in afstemming met jou als hulpvrager.

In het gesprek wordt betekenis gegeven aan wat je in het hier-en-nu ervaart. De gesprekken helpen je om je patronen te begrijpen, en gevoelens te plaatsen en te koppelen aan eerdere ervaringen in jouw leven.